NÓNG: Dịᴄʜ bùng ᴘнáт trở lại, ᴅιễɴ ʙιếɴ ᴘнức тạᴘ, giãn cάƈh ҳã ʜội toàn tɦὰɴɦ phố “Ai ở đâu ở yên đó” theo cнỉ thị 16

0
14

ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ ҳã ʜộɪ “ᴀɪ ở đâᴜ ở ʏêɴ đó” ᴛᴏàɴ ᴛᴘ ᴘʜủ ʟý

ᴛʀướᴄ ᴠɪệᴄ ᴄó ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ- ɴɢᴏàɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ, ᴄʜủ ʏếᴜ ʟà ʜọᴄ sɪɴʜ, ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴠà ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ɴʜà ᴍáʏ, ʜà ɴᴀᴍ đã ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ ҳã ʜộɪ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜỉ ᴛʜị đốɪ ᴠớɪ ᴛᴏàɴ ᴛᴘ ᴘʜủ ʟý ʜơɴ . ᴅâɴ.

Ôɴɢ ᴛʀầɴ xᴜâɴ ᴅưỡɴɢ, ᴘʜó ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛỉɴʜ ʜà ɴᴀᴍ, ᴠừᴀ ᴋý ǫᴜʏếᴛ địɴʜ số /ǫĐ-ᴜʙɴᴅ ᴠề ᴠɪệᴄ áᴘ ᴅụɴɢ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ ҳã ʜộɪ để ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ- ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛᴘ ᴘʜủ ʟý, ᴛʀướᴄ ᴠɪệᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ ɴàʏ ʟɪêɴ ᴛɪếᴘ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄáᴄ ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴍớɪ ɴɢᴏàɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ.

ᴍộᴛ ɢóᴄ ᴛᴘ ᴘʜủ ʟý, ᴛỉɴʜ ʜà ɴᴀᴍ – Ảɴʜ ʜà ɴᴀᴍ ᴛᴠ

ᴛʜᴇᴏ đó, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛỉɴʜ ʜà ɴᴀᴍ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ áᴘ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ ҳã ʜộɪ ᴛʜᴇᴏ ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ᴄʜỉ ᴛʜị số /ᴄᴛ-ᴛᴛɢ ᴄủᴀ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ. ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ áᴘ ᴅụɴɢ ʟà ɴɢàʏ, ʙắᴛ đầᴜ ᴛừ ɢɪờ ɴɢàʏ -.

ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ʏêᴜ ᴄầᴜ, ᴛᴏàɴ ʙộ ᴛᴘ ᴘʜủ ʟý ᴠớɪ ᴛʀêɴ . ᴅâɴ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɢɪãɴ ᴄáᴄʜ ҳã ʜộɪ ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜʏêɴ ᴛắᴄ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴠớɪ ɢɪᴀ đìɴʜ; ᴛʜôɴ, ᴛổ ᴅâɴ ᴘʜố ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴠớɪ ᴛʜôɴ ᴛổ ᴅâɴ ᴘʜố; ҳã, ᴘʜườɴɢ ᴄáᴄʜ ʟʏ ᴠớɪ ҳã ᴘʜườɴɢ; ᴘʜâɴ xưởɴɢ, ɴʜà ᴍáʏ sảɴ xᴜấᴛ ᴘʜảɪ đảᴍ ʙảᴏ ᴄáᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ-.

ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴅâɴ ở ᴛạɪ ɴʜà, ᴄʜỉ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ ᴋʜɪ ᴛʜựᴄ sự ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ ɴʜư ᴍᴜᴀ ʟươɴɢ ᴛʜựᴄ, ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ, ᴛʜᴜốᴄ ᴍᴇɴ, ᴄấᴘ ᴄứᴜ, ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛạɪ ɴʜà ᴍáʏ, ᴄơ sở sảɴ xᴜấᴛ, ᴄơ sở ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴅịᴄʜ ᴠụ, ʜàɴɢ ʜóᴀ ᴛʜɪếᴛ ʏếᴜ ᴠà ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ ᴋʜáᴄ.

ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế ᴛỉɴʜ ʜà ɴᴀᴍ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛʀᴜʏ ᴠếᴛ để sớᴍ ᴛáᴄʜ ғ ʀᴀ ᴋʜỏɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ

ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴɢʜɪêᴍ ᴠɪệᴄ ɢɪữ ᴋʜᴏảɴɢ ᴄáᴄʜ ᴛốɪ ᴛʜɪểᴜ ᴍ ᴋʜɪ ɢɪᴀᴏ ᴛɪếᴘ; ᴋʜôɴɢ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜá ɴɢườɪ ɴɢᴏàɪ ᴘʜạᴍ ᴠɪ ᴄôɴɢ sở, ᴛʀườɴɢ ʜọᴄ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴠà ᴛạɪ ɴơɪ ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴄʜɪềᴜ ɴɢàʏ -, ᴛạɪ ᴛᴘ ᴘʜủ ʟý, ᴛỉɴʜ ʜà ɴᴀᴍ ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ- ɴɢᴏàɪ ᴄộɴɢ đồɴɢ. ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄó ᴍã địɴʜ ᴅᴀɴʜ ʟà ʙɴ. (ɴɢụ ᴛʜôɴ ʟê ʟợɪ, ҳã ᴘʜù ᴠâɴ, ᴛᴘ ᴘʜủ ʟý).

ᴄʜỉ ɴɢàʏ sᴀᴜ (ᴛíɴʜ đếɴ ɢɪờ ɴɢàʏ -), ʜà ɴᴀᴍ đã ɢʜɪ ɴʜậɴ ᴛớɪ ᴄᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-. Đáɴɢ ᴄʜú ý, ᴛʀᴏɴɢ số ᴄáᴄ ᴍᴀ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ- ᴄó ᴛớɪ ʜọᴄ sɪɴʜ, ɢɪáᴏ ᴠɪêɴ ᴠà ʜơɴ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛạɪ ᴄáᴄ ɴʜà ᴍáʏ, xí ɴɢʜɪệᴘ.

ɴɢᴜồɴ: https://nld.com.vn/thoi-su/gian-cach-xa-hoi-ai-o-dau-o-yen-do-toan-tp-phu-ly-162000-dan-20210923183922287.htm

ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴍᴜᴀ ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ʀẻ ɴʜưɴɢ ɢɪá xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴠẫɴ ᴄᴀᴏ
ᴛʜᴇᴏ ᴘʜảɴ áɴʜ ᴛạɪ ᴍộᴛ số ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɢɪá ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ- ᴠẫɴ ở ᴍứᴄ ᴄᴀᴏ ᴋʜᴏảɴɢ đếɴ . đồɴɢ/ʟầɴ ᴛᴇsᴛ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴄʜɪ ᴘʜí ᴍᴜᴀ ǫᴜᴇ ᴛᴇsᴛ ʜɪệɴ đᴀɴɢ ở ᴍứᴄ ᴛʜấᴘ.

ᴛᴜỳ ʟᴏạɪ ᴛᴇsᴛ ᴍà ɢɪá ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ

ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ᴛʀêɴ ᴛʜị ᴛʀườɴɢ ʙáɴ ɴʜɪềᴜ ʟᴏạɪ ǫᴜᴇ ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ- ᴠớɪ ᴍứᴄ ɢɪá ᴄʜỉ ᴋʜᴏảɴɢ ᴠàɪ ᴄʜụᴄ đếɴ ʜơɴ . đồɴɢ/ᴛᴇsᴛ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛʜựᴄ ᴛế ᴋʜɪ ɴɢườɪ ᴅâɴ đɪ ᴛᴇsᴛ ᴛạɪ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ để ʟấʏ ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ ᴛʜì ᴍứᴄ ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴠẫɴ ʀấᴛ ᴄᴀᴏ, ᴋʜôɴɢ íᴛ ɴɢườɪ ᴘʜảɪ ᴄʜɪ ᴛʀả ᴍứᴄ ᴋʜᴏảɴɢ đếɴ . đồɴɢ/ʟầɴ.

ᴛʀả ʟờɪ ᴠấɴ đề đượᴄ ʙáᴏ ᴄʜí đặᴛ ʀᴀ ᴛạɪ ʜọᴘ ʙáᴏ ɴɢàʏ ., ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ʜồɴɢ ᴛâᴍ – ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ ᴘʜụ ᴛʀáᴄʜ ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴛᴘʜᴄᴍ (ʜᴄᴅᴄ) ʟí ɢɪảɪ ɴɢắɴ ɢọɴ: ʜɪệɴ ʙộ ʏ ᴛế đã ᴄấᴘ ᴘʜéᴘ ʟưᴜ ʜàɴʜ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ʟᴏạɪ ᴛᴇsᴛ. ᴍỗɪ ʙộ ᴛᴇsᴛ ᴄó ɴʜữɴɢ đặᴄ ᴛíɴʜ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ ɴêɴ ɢɪá ᴄả ᴄũɴɢ ᴄó sự ᴋʜáᴄ ʙɪệᴛ.

ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ- ᴄủ ᴄʜɪ ᴅừɴɢ ɴʜậɴ ʙệɴʜ ᴍớɪ

ɴóɪ ᴠề ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴛáɪ ᴄấᴜ ᴛʀúᴄ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴅã ᴄʜɪếɴ đɪềᴜ ᴛʀị ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴄᴏᴠɪᴅ-, ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴛʜị ʜᴜỳɴʜ ᴍᴀɪ, ᴄʜáɴʜ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ sở ʏ ᴛế ᴛᴘʜᴄᴍ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʜɪệɴ ɴᴀʏ, sở ʏ ᴛế đᴀɴɢ ᴛʜᴀᴍ ᴍưᴜ ᴄʜᴏ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘʜᴄᴍ, ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴘʜòɴɢ ᴄʜốɴɢ ᴅịᴄʜ ᴄᴏᴠɪᴅ- ᴄủᴀ ᴛᴘʜᴄᴍ, sᴀᴜ ᴅịᴄʜ, ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đã ᴛáᴄʜ đôɪ ʜᴏặᴄ ᴄʜᴜʏểɴ đổɪ ᴄôɴɢ ɴăɴɢ để ᴛʀở ʟạɪ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ.

Địɴʜ ʜướɴɢ ᴛʜᴀᴍ ᴍưᴜ ʟà đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴằᴍ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ʟà ᴠùɴɢ xᴀɴʜ ɴʜư ǫᴜậɴ , ʜᴜʏệɴ ᴄầɴ ɢɪờ, ᴄủ ᴄʜɪ ᴛʜì ɴʜᴜ ᴄầᴜ ɴɢườɪ ᴅâɴ đượᴄ ᴄʜăᴍ sóᴄ sứᴄ ᴋʜᴏẻ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ, ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʙệɴʜ ᴄᴏᴠɪᴅ- ʀấᴛ ᴄᴀᴏ, ᴅᴏ đó, sẽ sớᴍ đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ đổɪ ᴛʜàɴʜ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ʙìɴʜ ᴛʜườɴɢ ᴠà ɢɪᴀᴏ ʜᴏạᴛ độɴɢ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ- ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴋʜáᴄ đóɴɢ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ.

ᴛừ ʜôᴍ ɴᴀʏ (.), ʙà ᴍᴀɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ- ᴄủ ᴄʜɪ sẽ ᴋʜôɴɢ ɴʜậɴ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴍớɪ để ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ɴặɴɢ, đáᴘ ứɴɢ ɴʜᴜ ᴄầᴜ ᴄʜᴜʏểɴ đổɪ.

ʟộ ᴛʀìɴʜ ᴄʜᴜʏểɴ đổɪ sᴀᴜ ᴋʜɪ đượᴄ ᴘʜê ᴅᴜʏệᴛ sẽ đượᴄ ᴄôɴɢ ʙố ʀộɴɢ ʀãɪ.

xéᴛ ᴅᴜʏệᴛ ɢɪấʏ đɪ đườɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʀêɴ . ɴɢườɪ

ᴛʀả ʟờɪ ᴄâᴜ ʜỏɪ ᴠề số ʟượɴɢ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ, ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ ᴄʜᴏ ᴄáɴ ʙộ, ᴄôɴɢ ᴄʜứᴄ, ᴠɪêɴ ᴄʜứᴄ ᴠà ɴɢườɪ ʟᴀᴏ độɴɢ đɪ ʟàᴍ sᴀᴜ ., ᴛʜᴇᴏ ᴄôɴɢ ᴠăɴ ᴄủᴀ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘʜᴄᴍ, ᴛʜượɴɢ ᴛá ʜᴜỳɴʜ ǫᴜᴀɴɢ ᴛᴜʏếɴ, ᴘʜó ᴛʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴛʜᴀᴍ ᴍưᴜ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘʜᴄᴍ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜốɴɢ ᴋê ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘʜᴄᴍ, đếɴ ɴᴀʏ đơɴ ᴠị đã ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ ᴛừ sở, ɴɢàɴʜ ᴄủᴀ ᴛʜàɴʜ ᴘʜố, ᴠớɪ ᴛổɴɢ số ᴄáɴ ʙộ ᴄôɴɢ ɴʜâɴ ᴠɪêɴ ᴄʜứᴄ ᴛʀêɴ . ɴɢườɪ.

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘʜᴄᴍ đᴀɴɢ ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠàᴏ ᴘʜầɴ ᴍềᴍ ᴠɴᴇɪᴅ để ǫᴜảɴ ʟý, ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʟưᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛʀêɴ đườɴɢ.

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛớɪ ɢɪá ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ, ɴɢàʏ ., ᴛʀᴜɴɢ ᴛâᴍ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ (ᴄᴅᴄ) ᴛỉɴʜ ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đã ᴄó ᴠăɴ ʙảɴ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏáɴ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ʙằɴɢ ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴋʜáɴɢ ɴɢᴜʏêɴ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ- ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴛỉɴʜ.

ᴛʜᴇᴏ đó, ɢɪá ᴛʜᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ đượᴄ áᴘ ᴅụɴɢ ᴋʜᴜɴɢ ɢɪá ᴍớɪ ʟà . đồɴɢ ᴄʜᴏ ʟầɴ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ. ᴛʀướᴄ đó, ᴠɪệᴄ ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ở ɴʜɪềᴜ đơɴ ᴠị ɴɢàɴʜ ʏ ᴛế ᴛạɪ ʙà ʀịᴀ – ᴠũɴɢ ᴛàᴜ đᴀɴɢ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴠớɪ ᴍứᴄ . đồɴɢ/ʟầɴ ᴛᴇsᴛ đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄó ᴛʜᴜ ᴘʜí.

ᴛʜᴇᴏ ᴄᴅᴄ ᴛỉɴʜ, ᴠɪệᴄ ʜạ ɢɪá ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ɢóɪ ᴛʜầᴜ ᴄʜỉ địɴʜ ᴍᴜᴀ sắᴍ ᴛᴇsᴛ ᴋʜáɴɢ ɴɢᴜʏêɴ sᴀʀs-ᴄᴏᴠ-.

Đơɴ ᴠị ᴛʀúɴɢ ᴛʜầᴜ ᴄó ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ , ᴛʀɪệᴜ ᴋɪᴛ ᴛᴇsᴛ ᴋʜáɴɢ ɴɢᴜʏêɴ ᴠớɪ đơɴ ɢɪá sᴀᴜ ᴛʜᴜế ʟà . đồɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴅᴄ ᴛỉɴʜ. ᴋɪᴛ ᴛᴇsᴛ ᴄó ɴɢᴜồɴ ɢốᴄ ᴛừ ʜàɴ ǫᴜốᴄ ᴠớɪ ᴛêɴ ᴛʜươɴɢ ᴍạɪ ʟà sᴛᴀɴᴅᴀʀᴅᴛᴍ ǫ ᴄᴏᴠɪᴅ- ᴀɢ ᴛᴇsᴛ.

Nguồn: https://laodong.vn/y-te/tphcm-ɴԍuʏen-nhan-mua-test-nhᴀɴн-re-nhυпɡ-gia-xet-nghiem-van-cao-956741.ldo

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here