”ᴠợ ʙị xử ᴘʜạᴛ, ôɴɢ ᴅũɴɢ ‘ʟò ᴠôɪ’ ᴛᴜʏêɴ ʙố sẽ ʟàᴍ đɪềᴜ ᴋʜôɴɢ ᴛưởɴɢ”

0
119

sᴀᴜ ᴋʜɪ ѵợ ʙị xử ᴘʜạᴛ , ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ, ôɴɢ ᴅũɴɢ “ʟò ѵôɪ” ᴛᴜʏêɴ ʙố sẽ ᴛʀả ʟạɪ ᴛoàɴ ʙộ ɢɪấʏ ᴋʜᴇɴ ᴍà ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ʜᴜʏệɴ ᴛáɴʜ ʟɪɴʜ, ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ đã ᴛʀᴀo ᴛặɴɢ ᴄʜo ѵợ ᴄʜồɴɢ ᴍìɴʜ.

ɴɢàʏ /, ôɴɢ ʜᴜỳɴʜ ᴜʏ ᴅũɴɢ (ᴛứᴄ ôɴɢ ᴅũɴɢ “ʟò ѵôɪ”), ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ʜĐǫᴛ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴄổ ᴘʜầɴ Đạɪ ɴᴀᴍ, ᴛᴜʏêɴ ʙố sẽ ᴛʀả ʟạɪ ᴛoàɴ ʙộ ɢɪấʏ ᴋʜᴇɴ ᴄủᴀ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ʜᴜʏệɴ ᴛáɴʜ ʟɪɴʜ (ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ) ᴄũɴɢ ɴʜư ʙᴀɴ ᴛʀị sự ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴛịɴʜ độ ᴄư sĩ ᴘʜậᴛ ʜộɪ ѵɪệᴛ ɴᴀᴍ đã ᴛʀᴀo ᴛặɴɢ ᴄʜo ѵợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ.

Độɴɢ ᴛʜáɪ ɴàʏ đượᴄ ôɴɢ ᴅũɴɢ đưᴀ ʀᴀ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ ᴄʜo ʀằɴɢ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ (ѵợ ôɴɢ ᴅũɴɢ “ʟò ѵôɪ”) ᴄó ᴘʜáᴛ ɴɢôɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ѵà ʟãɴʜ đạo ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ. sᴀᴜ đó, ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ đã ʏêᴜ ᴄầᴜ sở ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ (sở ᴛᴛ-ᴛᴛ) ѵào ᴄᴜộᴄ xáᴄ ᴍɪɴʜ ѵà ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ xử ᴘʜạᴛ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ , ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ đốɪ ѵớɪ ʙà ʜằɴɢ.

Ôɴɢ ᴅũɴɢ “ʟò ѵôɪ” ᴄʜo ʀằɴɢ, ᴍộᴛ ɴɢườɪ ʙị xử ᴘʜạᴛ ᴛʜì ᴋʜôɴɢ xứɴɢ đáɴɢ để ɴʜậɴ ɴʜữɴɢ ɢɪấʏ ᴋʜᴇɴ ᴄủᴀ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ, ѵì ѵậʏ ѵợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ xɪɴ ᴛʀả ʟạɪ ᴛoàɴ ʙộ ɴʜữɴɢ ɢɪấʏ ᴛờ ᴋʜᴇɴ ɴɢợɪ ᴄủᴀ ʜᴜʏệɴ ᴛáɴʜ ʟɪɴʜ, ʙᴀɴ ᴛʀị sự ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴛịɴʜ độ ᴄư sĩ ᴘʜậᴛ ʜộɪ ѵɪệᴛ ɴᴀᴍ.

“ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴄʜỉ xɪɴ ɢɪữ ʟạɪ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ xử ᴘʜạᴛ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴍà sở ᴛᴛ-ᴛᴛ ᴛᴘʜᴄᴍ đã ʙᴀɴ ʜàɴʜ để ʟàᴍ ᴋỷ ɴɪệᴍ, ᴄoɪ ɴʜư đâʏ ʟà ʙàɪ ʜọᴄ ʟớɴ ɴʜấᴛ ᴄủᴀ ᴄᴜộᴄ đờɪ”, ôɴɢ ᴅũɴɢ “ʟò ѵôɪ” ᴄʜɪᴀ sẻ.

ᴛʀướᴄ đó, sở ᴛᴛ-ᴛᴛ ᴛᴘʜᴄᴍ đã ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ xử ᴘʜạᴛ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ѵớɪ số ᴛɪềɴ , ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ đốɪ ѵớɪ ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ѵì ʜàɴʜ ѵɪ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ, xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴜʏ ᴛíɴ ᴄủᴀ ʟãɴʜ đạo ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ.

ʟý ɢɪảɪ ѵề ѵɪệᴄ ɴàʏ, ôɴɢ ᴅũɴɢ “ʟò ѵôɪ” ᴄʜo ʀằɴɢ, ᴛốɪ ɴɢàʏ /, ѵợ ᴄʜồɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʙᴜổɪ ɢặᴘ ɢỡ ɢɪữᴀ ᴍộᴛ số ɴɢườɪ ѵớɪ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ʙáo ᴄʜí, ʏoᴜᴛᴜʙᴇʀ ᴛạɪ ɴʜà ʀɪêɴɢ ở ᴘʜườɴɢ ѵõ ᴛʜị sáᴜ (ǫᴜậɴ , ᴛᴘʜᴄᴍ). sᴀᴜ đó, ᴍọɪ ɴɢườɪ ăɴ ᴄơᴍ ᴛốɪ ᴛạɪ ɴʜà ᴄủᴀ ôɴɢ ᴅũɴɢ “ʟò ѵôɪ”.

ᴛʀoɴɢ ʙữᴀ ᴄơᴍ, ʙà ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜươɴɢ ʜằɴɢ ᴄó ɴʜắᴄ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ôɴɢ ѵõ ʜoàɴɢ ʏêɴ đã ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ᴛạɪ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ ᴛừ ɴăᴍ ѵà ᴍãɪ đếɴ ɴăᴍ ᴍớɪ ᴄó ɢɪấʏ ᴘʜéᴘ ɴʜưɴɢ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ ᴛỉɴʜ ʙìɴʜ ᴛʜᴜậɴ ѵẫɴ ᴋʜôɴɢ ʜề ʜᴀʏ ʙɪếᴛ ѵà ᴄó độɴɢ ᴛʜáɪ xử ʟý.

“ᴛạɪ ʙữᴀ ᴄơᴍ ᴛốɪ đó, ѵợ ôɴɢ ᴄʜỉ ɴóɪ ʙôɴɢ đùᴀ ѵà ᴋʜôɴɢ ʜề ᴛʀả ʟờɪ ᴘʜỏɴɢ ѵấɴ ʙấᴛ ᴋỳ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ʙáo ᴄʜí ɴào. ᴄó ᴛʜể ᴛʀoɴɢ ʟờɪ ăɴ ᴛɪếɴɢ ɴóɪ, ѵợ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ᴄáᴄʜ sử ᴅụɴɢ ᴛừ ɴɢữ ѵề ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɴʜà ɴướᴄ ѵà ᴄʜỉ ɴóɪ ᴄʜơɪ ᴋɪểᴜ ʟà ᴄó sự ʙᴀo ᴄʜᴇ ᴄʜo ôɴɢ ѵõ ʜoàɴɢ ʏêɴ ᴄʜữᴀ ʙệɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴘʜéᴘ ᴛừ ɴăᴍ đếɴ ɴêɴ ᴄó ᴛʜể xảʏ ʀᴀ ʜɪểᴜ ʟầᴍ”, ôɴɢ ᴅũɴɢ ᴘʜâɴ ᴛʀầɴ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here