Đừɴɢ ɴóɪ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ đẩʏ ᴄʜồɴɢ ᴄũ ᴠàᴏ ᴛù

0
228

Đừɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪờ ɴóɪ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ đã đẩʏ ᴄʜồɴɢ ᴄũ ᴠàᴏ ᴛù sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙɪếᴛ ɴʜưɴɢ ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ɴàʏ ᴄủᴀ ôɴɢ ᴛᴀ

Hɪệɴ ᴛạɪ, ʙấᴛ ᴋì ᴍộᴛ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴàᴏ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴛʀêɴ ᴄáᴄ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đạɪ ᴄʜúɴɢ ᴄũɴɢ ᴛʜᴜ ʜúᴛ sự ᴄʜú ý ᴄủᴀ ᴅư ʟᴜậɴ, đặᴄ ʙɪệᴛ ᴋʜɪ ᴍớɪ đâʏ ɴʜɪềᴜ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄʜồɴɢ ᴄũ ᴄủᴀ ʙà Hằɴɢ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ɴɢàʏ ᴄàɴɢ ɴʜɪềᴜ.

Đâʏ ᴋʜôɴɢ ʜẳɴ ʟà ʟầɴ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ đượᴄ ᴛɪếᴘ ᴄậɴ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴàʏ ᴠì ᴄó ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴀɴᴛɪғᴀɴ ᴄũɴɢ đã ʟôɪ ᴄʜủ đề ɴàʏ ʀᴀ ʙàɴ ᴛáɴ xôɴ xᴀᴏ ᴋể ᴛừ ᴋʜɪ ʙà Hằɴɢ ᴄòɴ ᴄʜưᴀ ʙị ʙắᴛ. Và ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄũɴɢ ᴄʜưᴀ ʙᴀᴏ ɢɪờ ɢɪấᴜ ᴅɪếᴍ ᴠɪệᴄ ᴍìɴʜ đã ᴛừɴɢ ᴛʀảɪ ǫᴜᴀ ᴠàɪ đờɪ ᴄʜồɴɢ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ʙà ᴄòɴ x.á.ᴄ ɴʜậɴ đɪềᴜ ɴàʏ ᴛʀêɴ sóɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ.

Nʜɪềᴜ ɴɢườɪ ʙàɴ ᴛáɴ ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ ʀằɴɢ ᴄʜíɴʜ ʙà Hằɴɢ ʟà ɴɢườɪ đã ɴʜẫɴ ᴛâᴍ đẩʏ ɴɢườɪ ᴄʜồɴɢ ᴄũ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴠàᴏ ᴄᴏɴ đườɴɢ ᴛù ᴛộɪ. Nʜưɴɢ ᴄó ʟẽ ʜọ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ɴʜữɴɢ ɢóᴄ ᴋʜᴜấᴛ ᴘʜíᴀ sᴀᴜ ᴄủᴀ ᴄâᴜ ᴄʜᴜʏệɴ ɴàʏ ᴠà ᴋʜɪ ʜọ đọᴄ đượᴄ ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴅướɪ đâʏ ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ ʜọ sẽ ᴘʜảɪ sᴜʏ ɴɢʜĩ ʟạɪ ᴠì ʟᴜậᴛ ᴘʜáᴘ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴅᴜɴɢ ᴛúɴɢ ᴄʜᴏ ɴʜữɴɢ ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ᴅướɪ đâʏ ᴄủᴀ ᴄʜồɴɢ ᴄũ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ.

Tʜᴇᴏ Vɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ, ɴăᴍ 2001, ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄùɴɢ ᴄʜồɴɢ ᴄũ ʟà ôɴɢ Tʀầɴ Văɴ Tʜìɴ ᴄùɴɢ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ Côɴɢ ᴛʏ TNHH Đôɴɢ Nᴀᴍ Lᴏɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴛỉ ʟệ ɢóᴘ ᴠốɴ ʟà 50/50, đặᴛ ᴛʀụ sở ᴛạɪ ǫᴜậɴ Bìɴʜ Tʜạɴʜ, TP.HCM để ᴛʀồɴɢ ᴄâʏ ᴄᴀᴏ sᴜ, sảɴ xᴜấᴛ ᴠà ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ɢɪốɴɢ ᴄâʏ ᴄᴀᴏ sᴜ ᴠà ᴄáᴄ ʟᴏạɪ ᴄâʏ ᴄôɴɢ ɴɢʜɪệᴘ.

Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, đếɴ đầᴜ ɴăᴍ 2008, ᴄả 2 ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ʟʏ ʜôɴ đồɴɢ ᴛʜờɪ ᴄũɴɢ ɢɪảɪ ᴛʜể ᴄôɴɢ ᴛʏ Đôɴɢ Nᴀᴍ Lᴏɴɢ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʟʏ ʜôɴ, ʜᴀɪ ʙêɴ ᴛʜỏᴀ ᴛʜᴜậɴ ᴛʜươɴɢ ʟượɴɢ ᴄʜɪᴀ ᴛàɪ sảɴ ᴄʜᴜɴɢ. ᴛʜᴇᴏ đó, ôɴɢ Tʜìɴ ɴʜậɴ ᴛʀêɴ 200ʜᴀ ᴄᴀᴏ sᴜ, ᴄòɴ ʙà Hằɴɢ đượᴄ ᴄʜɪᴀ ᴘʜầɴ ɴʜɪềᴜ ʜơɴ, ᴛʀêɴ 360 ʜᴀ đấᴛ ᴛʀồɴɢ ᴄᴀᴏ sᴜ ᴛʜᴇᴏ ɢɪấʏ ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ ǫᴜʏềɴ sử ᴅụɴɢ đấᴛ ᴛươɴɢ ứɴɢ.

Sᴏɴɢ, sᴀᴜ ʟʏ ʜôɴ, ôɴɢ Tʜìɴ ᴠẫɴ ʟéɴ ʟúᴛ ᴅᴜʏ ᴛʀì ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴛʏ Đôɴɢ ɴᴀᴍ ʟᴏɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ʙà Hằɴɢ. Bêɴ ᴄạɴʜ đó, ôɴɢ Tʜìɴ ᴄòɴ ʟàᴍ ᴄáᴄ ᴛʜủ ᴛụᴄ, ɢɪả ᴍạᴏ ᴄʜữ ᴋý ᴄủᴀ ʙà Hằɴɢ ᴛʀᴏɴɢ 1 số ɢɪấʏ ᴛờ để ᴄʜᴜʏểɴ ᴛʀụ sở ᴄôɴɢ ᴛʏ Đôɴɢ Nᴀᴍ Lᴏɴɢ ᴠề Bìɴʜ Pʜướᴄ ɴʜằᴍ ý đồ ᴄʜɪếᴍ đ.ᴏ.ạ.ᴛ ᴛàɪ sảɴ.

Tʜᴇᴏ Vɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ, ɴɢàʏ 31/5/2012, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ – Bộ Côɴɢ ᴀɴ đã ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ á.ɴ, ᴋʜởɪ ᴛ.ố ʙị ᴄᴀɴ đốɪ ᴛượɴɢ Tʀầɴ Văɴ Tʜìɴ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ “ɢ.ɪ.ả ᴍạᴏ ʜồ sơ”. Tạɪ ɴʜà ʀɪêɴɢ ôɴɢ Tʜìɴ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ đã ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ, ᴛịᴄʜ ᴛʜᴜ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ᴋɪʟôɢᴀᴍ ᴛàɪ ʟɪệᴜ, đơɴ ᴛʜư ᴠ.ᴜ ᴋʜ.ốɴɢ, ᴛừ ɴ.ặ.ᴄ ᴅᴀɴʜ ᴄʜᴏ đếɴ ᴄó ᴄʜữ ᴋý, ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ đề ʀõ ʜọ, ᴛêɴ, địᴀ ᴄʜỉ,… ɴʜữɴɢ ᴠăɴ ᴛʜư ᴘʜạᴍ ᴛ.ộ.ɪ ɴàʏ đềᴜ ᴛʜᴇᴏ ᴍụᴄ đíᴄʜ ʟà ʜ.ãᴍ ʜ.ạ.ɪ ʙà Hằɴɢ để ᴄʜɪếᴍ đ.ᴏ.ạ.ᴛ ᴛàɪ sảɴ ᴠà ɢɪᴇᴏ ɴʜɪềᴜ ᴛɪɴ đồɴ ᴋʜôɴɢ ʜᴀʏ ʜạ ᴜʏ ᴛíɴ ᴄủᴀ ɴữ đạɪ ɢɪᴀ.

Cʜɪᴀ sẻ ᴠớɪ ʙáᴏ Lᴀᴏ Độɴɢ, ʙà Hằɴɢ ʙứᴄ xúᴄ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜêᴍ ᴠề ɴʜữɴɢ ᴛɪɴ đồɴ ᴠ.ᴜ ᴋʜ.ốɴɢ, ʙôɪ ɴ.ʜ.ọ ʙà đượᴄ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ ʙằɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴄáᴄʜ ᴛʜứᴄ ɴʜư ʀảɪ ᴛờ ʀơɪ ᴋʜắᴘ Bìɴʜ Dươɴɢ, ᴛᴜɴɢ ᴛɪɴ ʀ.á.ᴄ ᴛʀêɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ, ɢửɪ ɴʜɪềᴜ đơɴ ʙ.ị.ᴀ đặᴛ, ɢ.ɪ.ả ᴍạᴏ ᴄʜữ ᴋý, ᴋʜôɴɢ ɢʜɪ địᴀ ᴄʜỉ ʀõ ʀàɴɢ để “ᴛố” ʙà đɪ ᴠᴀʏ ᴄáᴄ ɴɢâɴ ʜàɴɢ ʜàɴɢ ɴɢàɴ ᴛỉ đồɴɢ.

Tʜᴇᴏ Vɪᴇᴛɴᴀᴍɴᴇᴛ, sᴀᴜ đó ɴữ đạɪ ɢɪᴀ Pʜươɴɢ Hằɴɢ đã ᴛʜắɴɢ ᴋɪệɴ ᴠà ʙà ɢɪữ ʟạɪ đượᴄ ᴠườɴ ᴄᴀᴏ sᴜ 170 ᴛỷ đồɴɢ. Sᴏɴɢ ʙà ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛặɴɢ ʟạɪ ᴠườɴ ᴄᴀᴏ sᴜ đó ᴄʜᴏ ʙộ độɪ ᴛʀườɴɢ sᴀ.

Tʀêɴ đâʏ ʟà ᴛᴏàɴ ʙộ ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ɴɢườɪ ᴄʜồɴɢ ᴄũ ᴄủᴀ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴠà ᴄʜíɴʜ ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴàʏ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ʙà Hằɴɢ đã ᴋʜôɴɢ đẩʏ ᴀɪ ᴠàᴏ ᴛù ᴍà đơɴ ɢɪảɴ ʟà ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛʜᴀ ᴛʜứ ɴʜữɴɢ ᴠɪệᴄ ᴍà ᴄʜồɴɢ ᴄũ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ đã ʟàᴍ.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here