Có ɱặт тḁι ᵴâп ɓαɥ

0
153

Bà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ sâɴ ʙᴀʏ, ‘ᴛʜử’ ᴍᴜᴀ ᴠé đɪ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ᴛʀướᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙị ᴛạᴍ ʜᴏãɴ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ

Hìɴʜ ảɴʜ ᴍớɪ ɴʜấᴛ ᴄủᴀ đạɪ ɢɪᴀ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴄʜú ý.

Nʜữɴɢ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ, ᴅư ʟᴜậɴ ᴄăɴɢ ᴛʜẳɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴛạᴍ ʜᴏãɴ xᴜấᴛ ɴʜ.ậᴘ ᴄảɴʜ ᴠớɪ ᴅᴏᴀɴʜ ɴʜâɴ ɴɢʜìɴ ᴛỷ Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ. Là ᴍộᴛ ɴʜâɴ ᴠậᴛ ǫᴜá ɴổɪ ᴛɪếɴɢ, ɴêɴ sự ᴋɪệɴ “ᴛạᴍ ʜᴏãɴ” đượᴄ ɴʜɪềᴜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ʙáᴏ ᴄʜí đồɴɢ ʟᴏạᴛ đưᴀ ᴛɪɴ.

Hɪệɴ ɴᴀʏ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đᴀɴɢ ᴛʜụ ʟý đơɴ ᴛ.ố ɢɪáᴄ ʙà xã ôɴɢ Hᴜỳɴʜ Uʏ Dũɴɢ ᴄủᴀ 5 ᴄá ɴʜâɴ, ɢồᴍ: Hᴜỳɴʜ Mɪɴʜ Hưɴɢ (ᴄᴀ sĩ Đàᴍ Vĩɴʜ Hưɴɢ), Tʀầɴ Tʜị Tʜủʏ Tɪêɴ (ᴄᴀ sĩ Tʜᴜỷ Tɪêɴ), ɴʜà ʙáᴏ Đặɴɢ Hàɴ Nɪ, ɴʜà ʙáᴏ Nɢᴜʏễɴ Đứᴄ Hɪểɴ ᴠà ʙà Đɪɴʜ Tʜị Lᴀɴ.

Tᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴍớɪ đâʏ ɴʜấᴛ, MXH ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏềɴ ʜìɴʜ ảɴʜ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ đᴀɴɢ ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ sâɴ ʙᴀʏ, sẵɴ sàɴɢ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ. Tʀướᴄ đó, ʙà ᴛừɴɢ ᴛᴜʏêɴ ʙố ᴛʀêɴ Lɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ʀằɴɢ, sẽ ᴍᴜᴀ ᴠé ʙᴀʏ ʀᴀ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ xᴇᴍ ᴄó xᴜấᴛ ᴄảɴʜ đượᴄ ᴋʜôɴɢ? Đáɴɢ ᴄʜú ý, ɴữ CEO Đạɪ Nᴀᴍ ᴄʜỉ ᴍᴜᴀ để x.áᴄ ᴍɪɴʜ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜôɪ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ʙᴀʏ.

Sẽ ᴄó 2 ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ xảʏ ʀᴀ: Nếᴜ ʙà đɪ đượᴄ ᴛʜì đó ʟà ᴄôɴɢ ᴠăɴ ɢɪ.ả, ᴄòɴ đɪ ᴋʜôɴɢ đượᴄ ʟà ᴄôɴɢ ᴠăɴ sᴀɪ ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ. Đượᴄ ʙɪếᴛ, ᴛʜờɪ ʜạɴ ᴛạᴍ ʜᴏãɴ ᴛừ ɴɢàʏ 16/02 đếɴ ɴɢàʏ 29/04 để ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴠɪệᴄ x.áᴄ ᴍɪɴʜ, đɪềᴜ ᴛʀᴀ.

Mộᴛ số ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴄủᴀ ᴄư ᴅâɴ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ:

– Có ᴀɪ ɢɪảɪ đáᴘ ɢɪúᴘ sᴀᴏ ᴄô Hằɴɢ ᴋʜôɴɢ ɪᴍ ʟặɴɢ ʟàᴍ để ʙọɴ ʜọ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ đườɴɢ ɴàᴏ ᴍà ʟầɴ ᴛᴀ? Cʜớ ᴄô ʜằɴɢ ᴄứ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ʟɪᴠᴇᴛʀᴇᴀᴍ ᴠừᴀ ʙị ʟộ ʜếᴛ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴍà ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ɴɢʜᴇ ʜᴏàɪ ʜọ ʙắᴛ đầᴜ ɴảɴ ɴữᴀ

– Pʜᴜᴏɴɢ Hàɴɢ ʀᴀ sâɴ ʙᴀʏ ǫᴜốᴄ ᴛế đɪ ǫᴜᴀ ᴜᴋᴀʟᴀ ᴍᴜᴀ x.ả đᴇᴍ ᴠề ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ xàᴏ ʟ.ư.ơ.ɴ x.ả ớᴛ đó..

– Cʜị Pʜươɴɢ Hằɴɢ xɪɴʜ đẹᴘ ᴛàɪ ɢɪỏɪ

– L.ư.ơ.ɴ ứ.ᴄ ʟắᴍ đâʏ Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴍãɪ đỉɴʜ

– Cô Hằɴɢ đã ᴄʜɪếɴ ᴛʜắɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʟòɴɢ ᴅâɴ ɴɢᴀʏ ᴛừ đầᴜ ᴅʀᴀᴍᴍᴀ ɴàʏ . Mãɪ ʏêᴜ ᴄô Hằɴɢ .
Tʜᴜơɴɢ ᴄô Hằɴɢ. ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ᴛʜậᴛ ᴅũɴɢ ᴄảᴍ, ʙảɴ ʟĩɴʜ, đầʏ ʟòɴɢ ɴʜâɴ áɪ. Mãɪ ʏêᴜ ᴄô

Đặᴄ ʙɪệᴛ, ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄũɴɢ ᴛừɴɢ “ᴋʜᴏᴇ” ᴛʀêɴ sóɴɢ ʀằɴɢ, ᴄʜồɴɢ ᴍìɴʜ đã đượᴄ Côɴɢ ᴀɴ ᴋʜᴜʏêɴ ʟà ᴋʜôɴɢ ɴêɴ đɪ ɢặᴘ ɴɢườɪ ɴàʏ ɴɢườɪ ᴋɪᴀ, sợ ᴍấᴛ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀậᴛ ᴛự.

Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜɪềᴜ 11/3, Fᴀɴᴘᴀɢᴇ ᴄó ᴛíᴄʜ xᴀɴʜ ᴄủᴀ ʙáᴏ CAND ʟạɪ đăɴɢ ᴛảɪ ʙàɪ ᴠɪếᴛ ᴄó ᴛɪêᴜ đề ɢâʏ ʜᴏ.ᴀɴɢ ᴍᴀ.ɴɢ: “Tʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ ʙị ᴛạᴍ ʜᴏãɴ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ ʟà ᴄʜưᴀ ᴄʜíɴʜ x.áᴄ”. Tʜᴇᴏ đó, ᴛờ ʙáᴏ ɴàʏ ᴅẫɴ ʟờɪ Tʜượɴɢ ᴛá Lưᴜ Mɪɴʜ Hᴏàɴɢ, Cʜáɴʜ Văɴ ᴘʜòɴɢ Cơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ.

Tʜượɴɢ ᴛá Hᴏàɴɢ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ, đếɴ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʜɪệɴ ᴛạɪ Cơ ǫᴜᴀɴ CSĐT Côɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ Bìɴʜ Dươɴɢ ᴄʜưᴀ ʙᴀɴ ʜàɴʜ ʙấᴛ ᴄứ ᴠăɴ ʙảɴ ɴàᴏ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴛạᴍ ʜᴏãɴ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ ᴠớɪ ʙà Nɢᴜʏễɴ Pʜươɴɢ Hằɴɢ. Vì ᴠậʏ ɴʜữɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đượᴄ ᴄʜɪᴀ sẻ ʀầᴍ ʀộ ᴛʀướᴄ đó ʟà ᴄʜưᴀ ᴄʜíɴʜ x.áᴄ.

Lᴜậᴛ sư Đặɴɢ Hᴏàɪ Vũ (Tʀưởɴɢ Văɴ ᴘʜòɴɢ Lᴜậᴛ sư Đặɴɢ Hᴏàɪ Vũ ᴠà đồɴɢ sự) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ǫᴜʏếᴛ địɴʜ “ᴛạᴍ ʜᴏãɴ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ” ʟà ᴠɪệᴄ ᴅừɴɢ, ᴋʜôɴɢ đượᴄ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ ᴄó ᴛʜờɪ ʜạɴ đốɪ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴅâɴ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ʜᴏặᴄ ᴠɪệᴄ ɴɢườɪ ᴄó ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ ᴄủᴀ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴛạᴍ ᴅừɴɢ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ ᴄó ᴛʜờɪ ʜạɴ đốɪ ᴠớɪ ɴɢườɪ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ đᴀɴɢ ᴄư ᴛʀú ᴛạɪ Vɪệᴛ Nᴀᴍ.

Vɪệᴄ ɴàʏ đượᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ ᴋʜᴏảɴ 7 Đɪềᴜ 2 Lᴜậᴛ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ, ɴʜ.ậᴘ ᴄảɴʜ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴅâɴ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ɴăᴍ 2019 ᴠà ᴋʜᴏảɴ 7 Đɪềᴜ 3 Lᴜậᴛ ɴʜ.ậᴘ ᴄảɴʜ, xᴜấᴛ ᴄảɴʜ, ǫᴜá ᴄảɴʜ, ᴄư ᴛʀú ᴄủᴀ ɴɢườɪ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ ᴛạɪ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ɴăᴍ 2014.

Tʜᴇᴏ ôɴɢ Vũ, ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ʙị ᴛạᴍ ʜᴏãɴ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ ʜɪệɴ đượᴄ ǫᴜʏ địɴʜ đầʏ đủ, ᴄụ ᴛʜể ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ Đɪềᴜ 36 Lᴜậᴛ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ, ɴʜ.ậᴘ ᴄảɴʜ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴅâɴ Vɪệᴛ Nᴀᴍ ɴăᴍ 2019.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here